Jag vill hitta
i Värnamo
Sök

Nivika Fastigheter – Med framtidsvisioner

Nivika Fastigheter – Med framtidsvisioner

Värnamo city är ett privat marknadsföringsbolag som ägs av Värnamo Handel, Fastighetsägarna och Värnamo kommun. De största ägarna är Fastighetsägarna som äger 50 % av bolaget. Ett av fastighetsbolagen som äger en stor del av Värnamo City är Nivika Fastigheter. Nivika har vuxit mycket de sista åren och finns nu även representerade i Jönköping, Växjö och har för avsikt att växa på dessa orter.

I början av september blev det klart att Nivika växer ytterligare i Värnamo då köpet av elva fastigheter varav tre stycken utmed Storgatsbacken i Värnamo City blev klart. Jag har träffat Dan Carlsson, fastighetschef för Nivika Fastigheter för att få lite mer information
om det snabbt växande bolaget.

Ni gör stora satsningar både i Värnamo och Jönköping. Är vi på toppen av en högkonjunktur nu?

— Visst är vi mitt inne i en högkonjunktur, men det är åtminstone inte av den anledningen vi satsar i Värnamo, Växjö och Jönköping. Det är hårt arbete sedan bolaget startade för snart ett par decennier sedan. Det är det som nu möjliggör att vi nu klarar av att finansiera dessa affärer. Att det sedan sammanfaller med högkonjunkturen är mer en tillfällighet, men satsningarna vill jag hävda är möjligt tack vare hårt arbete och en långsiktig strategi från ägarna.

Berätta lite om bakgrunden till Nivika. Hur kom företaget till?

— Från början var det Niclas Bergman och hans numer framlidne far Lasse som började med tvätteri i Jönköping. Denna tvätt flyttade därefter till Värnamo och då uppstod Tvättbjörnarna. Tvättbjörnarna drivs nu av Niclas syster Pernilla Bergman. I slutet av nittiotalet
dök det upp ett bestånd av fastigheter till försäljning som Niclas och Lasse fick förfrågan om att köpa, vilket man då valde att göra. Niclas är och har alltid varit en entreprenör oavsett vilken verksamhet han sysslar med så det var inte speciellt konstigt att det blev just fastigheter.

Hyresfastigheterna som fanns valde man att sälja efter många års förvaltning. Varför?

— Det skedde som sagt efter många år då man hade förvärvat ytterligare fastigheter till sitt bestånd. Under resans gång, med tanke på Niclas pappa Lasses tilltagande ålder, blev det ett naturligt steg att Niclas köpte ut sin pappa. Efter utköpet valde Niclas, tillsammans med sin fru och delägare Viktoria, att satsa vidare i ibland annat Jönköping. Genom att sälja sitt fastighetsbestånd i Värnamo kunde dom genomföra större affärer ibland annat Jönköping.

Ni har valt att köpa elva fastigheter i Värnamo av Stig Remne, varav tre stycken med Cityläge. Hur kommer det sig?

— Stig Remne lade ut sina fastigheter till försäljning och vi fick möjligheten att köpa. Vi tyckte att fastigheterna passade bra in i Nivikas fastighetsbestånd. Det är inte lätt att hitta bra fastigheter till salu och vi har en strategi att köpa när det ges bra tillfälligheter och att bygga nytt när vi kommer över bra tomtmark för hyresbostäder eller mark för industribyggnation. Det var mycket en tillfällighet att denna affär blev av just nu med Stig Remne. Vi är mycket glada över att få möjligheten att vara delaktiga i en fortsatt positiv utveckling av Värnamo. Även om vi hade velat så är det inte så troligt att vi skulle satsa på att bygga elva nya fastigheter i Värnamo i dagsläget.

Kommunens vision är att vi ska bli 40 000 invånare 2035. Vad krävs för att ni ska kunna hjälpa till att nå visionen?

— Först och främst måste vi som företag tro på Värnamo. Sedan är det viktigt att våra politiker kan övertyga våra ägare om att vi ska satsa i Värnamo. Det har man gjort hittills då kommunen har genomfört stora och viktiga kommunala projekt som Gummifabriken,
utbyggnad av omsorg, renovering av skolor m.m. Att kommunen dessutom satsar på föreningslivet är mycket viktigt och det anser jag att kommunen gör helhjärtat. Kommunen har dessutom tagit höjd för ett hållbart samhälle, inte minst att man vågar satsa på vår tätortstrafik med el-bussar. Jag vet också att kommunen jobbar med parkeringsfrågor i city. Sammantaget är alla dessa delar viktiga ur ett ägarperspektiv.

Hur ser ni på Citys framtid? Vi ser redan att allt fler hyreslokaler i City fylls av restauranger, caféer och gym. Är det så utvecklingen ser ut framåt?

— Vi tror att handel alltid kommer att finnas, men den kommer att förändras då nya aktörer tar plats. Framåt blir det säkert mer service och upplevelsehandel som kommer att ta plats i Citykärnorna. Den utvecklingen ser vi överallt. Vi kan dock se goda exempel på att Värnamo är en stad att satsa på. Ett exempel är H&M som väljer att satsa på en liten ort som Värnamo och bygger ut med sitt H&M Home koncept. Från vår sida sett kommer vi att verka för att det ska bli enkelt att nå våra butiker i City genom att kanske öppna upp för trafik i centrala delarna av City under vissa tider på dygnet.

I sociala media så läser man ofta att orsaken till att många lokaler står tomma beror på de höga hyrorna?

— Tittar vi på Värnamo och jämför med exempelvis Jönköping så är hyresnivån rimlig i Värnamo centrum. Marginalerna är inte högre på andra platser. Det är sällan hyresnivån är det stora problemet och orsaken till att butiker stänger. Det handlar mycket om att man
som butiksägare måste satsa på det som är viktigt i form av service, tillgänglighet och kunskap om det man håller på med. Jag tycker våra butiker i Värnamo är duktiga på detta.

Ni har gjort en hel del investeringar ute på Bredasten de senaste åren. Varför?

— Vi fick förfrågan om att etablera oss relativt tidigt på Bredasten. Efter att vi hade påbörjat vissa etableringar så har det kommit fler aktörer som vill etablera sig därute. Just nu har vi nio olika företag som hyresgäster, men det är fler stora saker på gång. Bilmånsson,
som säljer Ford-bilar beräknas vara klart i januari. Vi har även förvärvat mer mark där ute och vi har ett par stora byggnationer på gång.

Som centrumledare med ambitionen att behålla handeln i City så är det viktigt att handeln inte flyttar till ett externt köpcentrum. När du säger stora saker så undrar jag: Har det funnits förfrågningar från någon att etablera handel på Bredasten?

— Vi har inte haft någon direkt förfrågan om detaljhandel på Bredasten, vilket inte heller detaljplanen tillåter. Vi tror att köpcentrumens tid utanför Citykärnorna är förbi. Titta på USA där Köpcentrumdöden är ett faktum. Vi tror och vill satsa på cityhandeln.

Har ni fler projekt på gång i Värnamo?

— Vi har som sagt flera på gång på Bredasten. Förutom dessa har vi fyra ytterligare bostadsprojekt på gång. Kvarteret Kärleken vid gamla sjukhuset, kvarteret Sadelmakaren ovanför viadukten, kvarteret Tre Liljor centralt i Värnamo och även ett bostadsrättsprojekt på kvarteret Ödlan vid gamla Bilspeditionstomten. Det sistnämnda i samarbete med GBJ Bygg AB. Utöver ovan gör vi ständigt renoveringar och förbättringar av våra fastigheter. Vi vill verka för ett attraktivt City och har under det senaste året bland annat renoverat Cupolen som nu har fått nya hyresgäster, Atea Sverige AB, restaurang Pinchos samt Friskis & Svettis med de senaste moderniteterna.

Övrigt
Vad betyder Nivika egentligen?
Niclas Viktoria Almina. Almina är namnet på Viktorias häst.

När grundades Nivika?
2000

Hur många anställda?
23 inom Nivika Fastigheter

Olika verksamheter?
Det finns en hel del dotterbolag. Ett exempel är Nivika Mitt Lager som håller på med selfstorage. Selfstorage innebär att man hyr ut förråd i
olika storlekar till både privatpersoner och till företag. Mitt lager finns på fem orter.

Anders Wallin
Centrumledare

Kommentarer 0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta