Vision

”Värnamo City- Din självklara mötesplats”

Värnamo Citys Affärsidé:

Värnamo City ska genom rätt marknadsföring och samarbeten skapa en attraktiv citykärna för såväl ägare som besökare. Marknadsföring ska ske i rätt kanaler vid rätt tidpunkt och ske utan eget vinstintresse.

Om oss

1997 gick Fastighetsägarna, handlarna och Värnamo kommun samman i ett gemensamt bolag, Värnamo City AB. Värnamo City AB har som främsta uppgift att marknadsföra Värnamo City som en attraktiv handels och mötesplats.

Samverkan sker till hög grad med Värnamo kommun och näringslivet.

Vi arbetar med att arrangera olika evenemang i city. Evenemangen drivs antingen som egna projekt eller i samarbete med andra.

Värnamo City fungerar även som marknadsföreståndare i Värnamo kommun och ansvarar för Värnamos marknader och torghandel under året Värnamo City ägs till 50% av fastighetsägarna, 40% av Värnamo handel och till 10% av Värnamo kommun och dessa finns representerade i styrelsen för bolaget.

Anders Wallin - Värnamo Citys VD/Centrumledare

Anders Wallin – Värnamo Citys VD/Centrumledare