Jag vill hitta
i Värnamo
Sök

Jan Hultegård och Göran ”Wille” Johansson- Fyller lokalerna i Värnamo

Jan Hultegård och Göran ”Wille” Johansson- Fyller lokalerna i Värnamo

Vad händer med gamla Åhléns?” Ja, det är nog den vanligaste frågan jag får som Centrumledare och självklart är den helt berättigad. Efter stängningen av Åhléns för ett par år sedan var det många som började tvivla på framtiden för handeln i Värnamo City. Nu med facit i hand har det gått rätt bra trots allt.

Faktum är att det har gått över förväntan i vissa avseenden. Inte minst då vi under förra årets placerade oss på en hedrande tredjeplats i rapporten. Cityklimatet som beskriver hur detaljhandeln och annan service utvecklas i våra stadskärnor över tid. Jag har träffat två personer som representerar fastighetsägarna i City för att få deras bild av läget i Värnamo. Jan Hultegård och Göran ”Wille” Johansson som båda jobbar som uthyrare och förvaltare åt Nyfosa.

Nyfosa äger fastigheten där Åhléns låg. Vad händer med lokalen egentligen? Finns det något intresse?
Göran:  – Det är en stor lokal att fylla, det ska vi veta. Vi har sedan Åhléns stängning haft en hel del spekulanter. Vissa har varit mer intressanta än andra och vi har fått tacka nej till några då vi inte har tyckt att affärsidéerna har varit hållbara.
Jan: — Ja, sedan är det tvåtusen kvadratmeter att fylla med relativt lite skyltfönsteryta. Det är ett fåtal aktörer som idag vill satsa på så stora lokaler i en mindre ort som Värnamo. Vi har även fått förfrågningar om att göra en mindre galleria, men det är inte möjligt av olika
anledningar.

Vilka anledningar?
— Ser man till hela landet så är det egentligen inga som satsar på nya Gallerior. De gallerior som finns försöker man modernisera för att skapa attraktivitet kring, men att bygga nya är en stor risk både för fastighetsägare och för hyresgäster.

I Galleria Flanaden så flyttade nyligen H & M därifrån till Pelikanen. Hur ska ni fylla tomrummet som har uppstått i Flanadengallerian?
Jan:— Lindex flyttar upp till H & Ms gamla butik. Det kommer att bli en total ombyggnad med start den 1 april. Det kommer bli ett stort skylfönster mot galleriagången. Det känns som att Galleria Flanaden kan utvecklas till något riktigt bra. Till gallerian ha vi ju dessutom fått dit spelbutiken Direkten. Efter nedläggningen av Tages Tobak har efterfrågan på en central spelbutik varit stor och nu är en på plats. När allt är klart kommer vi att ha en modern och fräsch galleria. Det känns verkligen jättebra.

Hur ska vi få Citys lokaler fyllda framöver? Finns det en plan? Det finns ju många önskemål från allmänheten om vad dom vill ha. Är det inte bara att kontakta några så att lokalerna fylls?
Jan: — Det är inte så enkelt som att bara kontakta någon för att fylla butikerna. I nuläget avvaktar alla för att se vad marknaden tar vägen. Vi behöver öka invånarantalet först och främst. För 20 år sedan räckte kanske det kanske med tjugofemtusen invånare för att etablera en större kedja. Idag pratar vi om kanske femtio- eller hundratusen invånare för att vara aktuella. Vi ska vara stolta över att vi fortfarande har en så bred och stark handel som vi har trots att vi bara är knappt trettiofemtusen i kommunen.

— Vi är egentligen inte färre butiker idag än för några år sedan säger Göran och fortsätter: Sällanköpshandeln är under en väldig stor omstrukturering. Hur det kommer att se ut om fem till tio år är väldigt svårt att sia om.

Jan säger: — Trenderna är tydliga och efterfrågan på mindre butiksytor ökar för att man parallellt ska kunna jobba med näthandel. Så på frågan hur vi ska få lokalerna fyllda i framtiden så är svaret att lokalerna kommer att fyllas med det som marknaden efterfrågar. Mitt tips är att de fylls med fler upplevelser, service och tjänster. Det är inget specifikt för Värnamo utan för hela världen egentligen.

Göran: — Som Jan säger så har vi klarat oss bra än så länge. Sedan försöker vi givetvis att hjälpa de intressenter som finns och se till att redan befintliga butiker får ett kundflöde. Ett exempel för att skapa detta är när vi har möjliggjort loppisen nere på kärnan.

Vissa anser att hyrorna är för höga. Stämmer det?
— Vår bild av situationen är att vi inte har höga hyror, säger Jan och säger vidare: – Vi har anpassat oss till den marknadssituation som råder. För tio år sedan låg hyrorna på topp och därefter har vi anpassat oss efter nuvarande marknad.

I rapporten Cityklimatet, där Värnamo kom på en fin tredjeplats, skriver man en del om hur stadskärnor omvandlas och förtätas. Kan vi se exempel på detta i Värnamo?
Jan: — Som jag har varit inne på tidigare så blir det mer upplevelser och tjänster i city. Detta ser vi redan nu genom det stora utbudet av restauranger och caféer. Det finns ett stort intresse av att etablera restauranger i city, men vi har inte de lokalerna och sedan måste vi även se till övriga aktörer. Det är viktigt att vi växer i takt med befolkningen så att det inte blir överetableringar. Hållbarhet är viktigt. Ett tydligt tecken på omvandlingen är även det stora antal bostadsprojekt som är genomförda och som komma skall. Kommunen jobbar med olika planer för framtida förtätning av stadskärnan.

Nyfosa är en stor aktör i Värnamo och ni har en blandning av fastigheter i er Värnamoportfölj.
Jan: — Nyfosa ser stora möjligheter med att växa och utvecklas i mindre orter som till exempel Värnamo, vilket är jättepositivt. Värnamo har stor potential. Vi kanske inte tjänarriktigt de pengarna som i större städer, men det finns en stabilitet och en diversifiering av näringslivet. Historien visaratt vår region är snabb att ställa om vid kriser. Vi hade till exempelingen större kris vid förra smällen 2008.

När etablerade sig Nyfosa i Värnamo?
— Vår historia är att det tidigare fastighetsbolaget Corallen hade ett samlat bestånd av fastigheter i Värnamo. För drygt fyra år sedan träffades Castellum som ägde Corallen, dåvarande Hemfosa. Hemfosa erbjöds att köpa bestånden i Värnamo och Växjö. Detta blev som sagt verklighet för drygt fyra år sedan. Nu drivs förvaltningen av det nybildade bolaget Nyfosa som är en avknoppning av Hemfosa,
säger Jan.

Jan, du har suttit med i styrelsen för Värnamo City i många år som representant för fastighetsägarna. Vad skulle du säga är de viktigaste sakerna som har hänt under din tid i Värnamo City?
— Jag har suttit med i tolv år till sommaren. Jag har varit aktiv i näringslivet i Värnamo i tjugo år. För tjugo år sedan kunde du äta lunch på två ställen och några pizzerior. Idag har vi ett helt annat utbud. Den resan är fantastiskt. För tio till tjugo år sedan var den stora upplevelsen att handla i butik. Idag besöker du city i allt större utsträckning för att göra andra saker: äta, fika, bio, konserter mm. Den här stora förändringen är svår att se om man tittar bara något eller några år tillbaka, man måste titta längre tillbaka så man får ett perspektiv.

Vilka förändringar skulle ni vilja se i vår citykärna?
Göran: — Vi behöver göra city ännu mer besöksvänlig.

Hur?
Jan: — Det måste finnas ett ännu större attraktionsvärde. Mer puls. Vi är ju sociala varelser. Vi måste göra city vackert och mysigt. Mer mötesplatser och arenor.

Göran fortsätter: — Flanadentorget är mycket viktigt. Vi kan se ur det skapar trafik direkt när vi nu har torghandel där. Torgkänslan är viktig och där spelar bland annat Flanaden en stor roll, men även andra ytor som Julia Fredrikssons plats, eller Experttorget, som man säger i folkmun. Tänk om vi kunde skapa något trevligt där? Kanske ett tak över med fler restauranger.

Det är ju inte så många lokala fastighetsägare kvar i Centrum längre. Hur ser ni på det?
— Det är en stor utmaning när ägandet blir mer anonymt, säger Jan. -Det ställer större på bland annat kommunen som behöver engagera sig ännu mer. När det lokala ägandet minskar blir det viktigare med samverkan mellan olika intressenter som kommun, näringsliv, föreningar och kultur.

Vi avslutar samtalet och jag följer med Jan upp till Galleria Flanaden. På Flanadentorget har precis torghandlaren öppnat för dagen och en klädhandlare från Jönköping håller på att sätta upp sin försäljningsplats. Precis som Göran sa under intervjun så är torgkänslan en viktigt del. Den bidrar till en levande stadskärna.

Anders Wallin Centrumledare
Foto Anders Wallin

Kommentarer 0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta