Jag vill hitta
i Värnamo
Sök

Agenda 2030-dagarna

Agenda 2030-dagarna

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.” – Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare

Vad är de globala målen?

På FN:s toppmöte i New York 2015 antog världens länder 17 globala mål och Agenda 2030 för att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. De globala målen syftar till att lösa klimatkrisen samt förverkliga de mänskliga rättigheterna. I alla länder. För alla människor.

Upptäck de globala målen!

Om målen ska fungera måste alla känna till dem – upptäck vad de globala målen kan handla om i praktiken när vi arrangerar Agenda 2030-dagar i Värnamo. Vi hoppas att aktiviteterna ska kunna inspirera, provocera och engagera fler i att arbeta med hållbar utveckling.

Vad kommer att hända 23-25 mars?

För att vi ska lära känna Agenda 2030 och de globala målen arrangeras filmvisningar, föreläsningar, workshops och utställningar på temat hållbar utveckling. Passa på att återbruka, testa köra elbil eller skriv upp dig på en klimatsmart matlagningskurs! Det blir tre dagar med fokus på hållbar utveckling

Aktiviteter och evenemang

Här hittar du hela programmet.

Agenda 2030-dagar

Agendans genomförande i Sverige inkluderar kommuner, landsting, statliga myndigheter och regeringen, men hur de globala målen uppnås beror också på engagemang från frivilliga organisationer, näringsliv, akademi och fackliga föreningar.

Vi vill berätta om Agenda 2030 genom att arrangera olika aktiviteter kopplat till ett urval av de globala målen och visa på goda exempel, ge praktiska tips, väcka tankar, skapa diskussioner och inspirera till handling. 

Bidra till dagarna

Alla föreningar, verksamheter, företag, samfund, politiska partier och engagerade privatpersoner är välkomna att bidra till veckan. Hör av dig till hållbarhetsstrateg Martina om du vill arrangera en aktivitet eller bidra med din tid och energi.

Text tagen ur: http://www.varnamo.se/agenda2030

Kommentarer 0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta